Катедри „Политология” и „Икономическа социология” при УНСС Ви канят на национална конференция на тема:

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО:
в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА

Между умереното и радикалното в политиката. Между полюсите на мултикултурализма и национализма

27-28 Ноември 2014, четвъртък и петък УНСС, София

 


 Четвърти младежки АФОН ‘2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ,
И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?


18 май 2013, УНСС, София
УНСС-АФОН, Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България

 Цикъл лекции на проф. Майкъл Буравой в София

Проф. Майкъл Буравой,
председател на Международната социологическа асоциация (ISA)


18-19 Март 2013, София

 


 Национална конференция
„Обществената трансформация
в България, Европа и Света”


16-17 ноември 2012, София, УНСС
Голяма и Малка конферентни зали


Студентска-младежка сесия
„Глобализацията тук и там”
на 17 ноември 2012


 Нова магистратура
Социология и икономика
на публичната сфера


УНСС, учебна 2012/2013

 Цикъл: публични лекции
„Социалната система и теорията на хаоса”

7 юни 2012, 14.00 ч., СУ "Св. Климент Охридски”,
Ректорат, Зала 2


 


 Какво гражданско образование ни е нужно?

15 май 2012, 13.00 ч., СУ "Св. Климент Охридски”, Ректорат
Нова конферентна зала


 


 Младежки АФОН '2012
Социалната срещу либералната държава:
избор между две алтернативи или
конвергенция на развитието


4-5 Май 2012, София, УНСС
УНСС-АФОН, Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България

 Академична лекция
Европейската и национална идентичност на младежите: съвместяване и конфликти

Проф. Алистар Рос
„Жан Моне” професор по гражданско образование
Професор в London Metropolitan University, UK.

16 Март 2012, 18.00-19.30 ч., УНСС, зала 3072


 


 Младежки АФОН '2011
ИЗбори по време на криЗА

25-26 Ноември 2011, София, УНСС
УНСС-АФОН, Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България

 

Методически семинар (конференция)
Професионални стандарти в предизборните изследвания и медийното им представяне

14 юли 2011, 14-18 часа, УНСС
БСА, УНСС-АФОН, ИИОЗ при БАН, БАМОР


 

ЕСИ на АССА-М
"ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ В КРАЯ НА 4-ТА ГОДИНА
ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
"
Национално представително изследване (НПИ), Декември 2010


ЕСИ на АССА-М
"ЖЕНИТЕ, РАБОТЕЩИ ПРИ НЕСИГУРНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В БЪЛГАРИЯ"
Национално представително изследване (НПИ),
Октомври 2010 - Април 2011Мирчев, Михаил.

Социална динамика и цивилизационно разслояване.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България
.

Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1


Нончев, Андрей.

Мониторинг и оценка на публични политики и програми
Център за изследване на демокрацията, София, 2009. Стр. 110.
ISBN: 978-954-477-160-7

 

Михайлова, Катя.

Телевизията за деца между пазарната логика и обществената мисия.
Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 336.
ISBN 978-954-8177-52-8