Университет за национално и световно стопанство
Катедри „Политология” и „Икономическа социология”
University of National and World Economy
Departments Political Science and Economic Sociology


Катедри „Политология” и „Икономическа социология” при УНСС
Ви канят на национална конференция на тема:


ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО
и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО:
в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА
Между умереното и радикалното в политиката.
Между полюсите на мултикултурализма и национализма


27-28 Ноември 2014, четвъртък и петък
УНСС, София        Целта, идеята

        Конференцията е посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в България (1989-2014). Преходът, чрез който, бе осъществена цялостна трансформация на обществото в България. Както в неговата икономическа база и фундаментални обществени отношения, така и в неговата ценностна и морална надстройка, законова и институционална уредба, естетически и културни доминанти. И разбира се, в партийната и политическата структура, в идеологическата доминанта и светогледните представи.

        Преходът завърши. Кризите продължават.

        Изправени сме – и като граждани, и като учени, и като нации, и като държави с добро бъдеще – пред все по-съдбоносно звучащи въпроси:
 • Накъде ще продължи или завие ЕВРОПА и Европейският съюз? Европейският съюз ще оцелее ли и в какъв конкретен икономически и политически модус?
 • Ще бъде ли овладяна гражданската ВОЙНА в съседна Украйна или се изправяме пред Трета Световна война?
 • ЕДНОполюсният свят ще отстъпи ли място на МНОГОполюсно геополитическо, и геоикономическо, и геокултурно структуриране?
 • Алтернативните полюси дали ще имат РЕГИОНално позициониране – напр. Русия и Евразия, или Китай и Далечен Изток, или Бразилия и Южна Америка – или ще имат световна МРЕЖова структура и координация?
 • България как търси и намира своето ИЗГОДНО място и перспективна РОЛЯ във вихъра на тази Балканска, Европейска и Световна турболенция?
 • България как излиза от КРИТИЧните избори през 2014 год. – европейски от 25 Май и национални перламентарни от 5 Октомври? Избори, които притиснаха умереното и дадоха сила на крайно дясното и алтернативното ляво, които отвориха вратата отново към националното и протекционистичното.
 • Българските университети и интелигенция, гражданските организации и Тинк-Танк-ове как УЧАСТват във все по-горещия идеен, ценностен и политически сблъсък между Глобализация, Анти-Глобализация и Алтер-Глобализация?
 • Българската НАЦИЯ и националната ни държава как ще се справят и самозапазят пред вълната на ислямски фундаментализъм, джихадистки амбиции, в условията на новия „сблъсък между цивилизациите”?
 • Ние, българските хуманитарни учени и обществени изследователи, имаме ли гражданска СМЕЛост да слизаме до корена на проблемите, да се качваме до ясни и перспективни проекти, да алармираме навреме и да предлагаме изпреварващо практически решения?
 • В тези условия на обществена бъркотия и подлудяла политика нашите науки имат ли КАПАЦитет да ориентират вярно и перспективно практиците? Става дума за капацитета на социологията и политологията, психологията и социалната психология, правото и управленските науки, науката за публичната комуникация, и други обществени науки.
        2014 г. бе и е година на така нар. „Critical Elections” – в европейски, а също и в национален мащаб. Започна реално преструктуриране на партийното и идеологическото пространство. В новия Европейския парламент '2014-2019 има големи групи в крайно дясното и в по-радикалното ляво. Умерените партии се свиват и дестабилизират. Радикалните формации се разрастват, излизат на сцената като главни актьори, променят политическото говорене, искат политика с нови ценности, зад ъгъла изскача забравеното класово мислене.
        Нашата конференция се провежда непосредствено след и на фона на драматични избори – в България, референдума в Шотландия, огромни демонстрации за отделяне на Каталуния в Испания, горещи социални протести във все повече страни, принципно разделение срещу и във подкрепа на Путин и Русия по повод на събитията в Украйна и санкциите, бежанската вълна от Сирия и от Украйна, агресията на ИДИЛ в Ирак.
        Като учени и изследователи сме в лабораторията на значими политически трансформации. От нас се очаква да ги анализираме достоверно, да ги анализираме многомерно, да правим точни прогнози, да подпомагаме активните граждани и овластените политици да се ориентират навреме и вярно.
        Ето, това е целта и идеята на конференцията, в тази посока е усилието на организаторите и колеги от двете катедри.


        Уважаеми колеги,

        на конференцията са добре дошли всички заинтересовани изявени учени, преподаватели, изследователи, както и млади колеги (докторанти, магистри, бакалаври, изявени ученици) от обществените науки.
        Очакваме колеги не само от полетата на политологията и социологията, но и философи, юристи и управленци, социални психолози и специалисти в публичните комуникации. Очакваме и колеги от „практиката”: журналисти и медийни специалисти, политици и изборни експерти, юристи и ръководители в институции.
        Целта е не само да имаме възможност за представяне на академични доклади, презентации, изследвания и творчески постижения, но и да се осъществи ползотворен обмен на идеи в изучаването и интерпретирането на процеса на преструктуриране на идеологическото и политическото пространство, да съединим теорията с практиката, изследванията с практичните анализи и прогнози.


        Основни сесии и дискусии

        Предвижда се конференцията да бъде разделена на 3 сесии, плюс една пленарна, плюс 1 студентска.
        Очакваме във всяка сесия да бъдат представени по няколко основни доклада-презентации, както и научни съобщения.
        Разчитаме на активност, така че да се получи оживена колегиална дискусия между участниците и гостите на сесиите по тематиката и проблематиката на конференцията.


        Място и дата на провеждане

        Конференцията ще се проведе на 27 и 28 Ноември 2014, четвъртък и петък, в УНСС, в Голяма конферентна зала.


        Участници
 • утвърдени преподаватели, учени и изследователи, ангажирани с различни аспекти на темата, както от УНСС, така и от други университети и изследователски институти;
 • млади учени и изследователи, изследващи проблематиката на форума в перспективите на обществената наука;
 • аналитици и експерти от български държавни и обществени институции и граждански организации;
 • представители на политиката, управлението и неправителствения сектор;
 • журналисти, медийни специалисти, представители на „Четвъртата власт”.

        Кандидатстване

        Моля, попълнете заявка за участие. Изпратете я с писмо на адрес: София, 1172, пощ. кутия №19. Или с имейл на адрес: mihailmirchev@yahoo.com, mihail.mirchev@unwe.bg.
        Намерете заявката за участие на адрес: www.academic-forum.eu


        Разпространение

        Предвиждаме до Март 2015 г. да бъде издаден рецензиран сборник със статии и студии въз основа на изнесени доклади пред този научен форум.
        Всеки от участниците трябва да представи за печат своята статия или студия не по-късно от 20 декември 2014. Онези, които закъснеят, рискуват да не бъдат включени в сборника.


        Краен срок за кандидатстване

        Моля, изпратете Вашите заявки за участие не по-късно от 4 ноември 2014.
        Надяваме се да спазите срока на организаторите.


        Потвърждаване на поканата

        До 14 ноември 2014 ще обявим програмата, докладчиците и участниците в събитието. Всички останали са добре дошли в дискусиите и колегиалното общуване.
        Одобрените, за участие в конференцията кандидати, заплащат такса участие в следния размер:
 • Утвърдени учени – 40 лв.
 • Млади учени – 30 лв.
 • Студенти – 20 лв.
 • Бизнес, политика, НПО – 40 лв.        Уважаеми колеги,

        предварително благодарим на всички отзовали се.
        Нашата задача е да създадем най-благоприятна за Вас организационна и колегиална среда – за да изявите идеите си, за да покажете резултатите от сериозната си работа, за да намерите съмишленици и съекипници в научните си начинания.
        Надяваме се, че ще се възползвате от тези възможности.        Организационен съвет

        Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, катедра „Политология”

        Доц. д-р Елена Симеонова, катедра „Политология”

        Гл. ас. д-р Катя Михайлова, катедра „Икономическа социология”

        Ас. д-р Тодорка Кинева, катедра „Икономическа социология”

        Докторант Таньо Василев, катедра „Политология”Контакти

02 / 443 55 54; 0888 123 667
e-mail: mihailmirchev@yahoo.com
mihail.mirchev@unwe.bg
Адрес: София, ул. „8-ми декември”, УНСС
Катедра „Политология”, кабинети 1011 и 2107
www.academic-forum.eu / www.assa-m.comИзтеглете поканата в pdf формат

Към началото на документа

Препоръчай