Университет за национално и световно стопанство
Катедри „Политология” и „Икономическа социология”
University of National and World Economy
Departments Political Science and Economic Sociology


ПРОГРАМА
на национална конференция на тема:

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО
и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО:
в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА
Между умереното и радикалното в политиката.
Между полюсите на мултикултурализма и национализма


27-28 Ноември 2014, четвъртък и петък
УНСС, София                                                                                


27 ноември 2014, четвъртък


12.00-13.00 Регистрация

13.00-13.20 Откриване, Голяма конферентна зала, УНСС

13.20-15.30 Пленарна сесия, Голяма конферентна зала, УНСС

Модератор: засл. проф. Георги Янков, р-л катедра „Политология”

Пленарни доклади:

проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС
Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света

проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС
Идеологическата лексика и съвременната стратификация като политико-икономически проект

проф. д.н. Николай Палашев, УНИБИТ
Политически трансформации и комуникационни деструкции


15.30-16.00 Кафе пауза


16.00-17.45 Паралелни сесии в Голяма и Малка конферентна зала

Първа сесия
Модуси на преструктуриране на политическото и идеологическото пространство
Втора сесия
Преструктуриране на институциите
Модератори: проф. д.с.н. Михаил Мирчев, д-р Даниела Пастармаджиева Модератори: доц. д-р Блага Благоева, Николай Балтов, магистър
Голяма конферентна зала Малка конферентна зала

Доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС
Политическият модел на българският преход – защо няма автентично „ляво” и „дясно”?

Доц. д-р Елена Симеонова, УНСС
Финансовото изражение на политическото преструктуриране

Доц. д-р Мария Бакалова, УНСС
От постнационални констелации към постмодерни национализми

Гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС
Да разделим политиците от медиите: аспекти на преструктуриране на полетата в обществото

Проф. д-р Кирил Шопов, ВТУ
България в Навечерието – нацията по Вечерня


Доц. д-р Ивка Цакова, УНСС
За българската сплав между демокрация и олигархия

Проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС
Доц. д-р Калоян Харалампиев, СУ
Поколенчески цикли и периодично изтребление на новите трудово-активни поколения

Доц. д-р Георги Манолов, УНСС
Партийно финансиране в България: между демократичен вот и „търговия” с гласове

Доц. д-р Орлин Спасов, СУ
Българските медии след 1989: системни промени и периодизация

Ваня Иванова, докторант, УНСС
Ролята на парламента в условията на 25 годишния преход

Рада Келевска, студент, СУ
Право и политика: аспекти на взаимни влияния17.45-18.00


Почивка


18.00-19.45Паралелни сесии в Голяма и Малка конферентна зала

Трета сесия
Властта и социалната промяна
Четвърта сесия
Ценности в българското политическо пространство
Модератори: гл. ас. д-р Катя Михайлова, Калоян Янков, магистър Модератори: доц. д-р Георги Манолов, ас. д-р Тодорка Кинева
Голяма конферентна зала Малка конферентна зала

Доц. д-р Христина Дончева, УНСС
Коалиционната власт в българския политически живот

Д-р Илия Вълков, СУ
Социална промяна в условия на каскада от ефекти. Взаимни влияния: "умни тълпи", институции и медии

Теодора Пискова, Стоян Нешев, УНСС
Лидерите на мнение между властта и промяната. Европейски избори ’2014

Даниел Славов, студент, УНСС
Социалните мрежи като основен фактор за промяна на държавната политика – илюзия или реалност?

Теодор Славев, докторант, УНСС
Трансформации на социалния капитал в българския неолиберален преход

Д-р Люба Спасова, ИИОЗ, БАН, Николай Балтов, магистър, УНСС
Преструктуриране на полета: политически капитал, хабитус, аномия, девиации


Доц. д-р Блага Благоева, УНСС
За политическите ценности на парламентарните политически партии в България

Доц. д-р Андреана Евтимова, СУ
Езикът на лъжата в политическия дискурс (украинската криза в медийния дискурс)

Д-р Даниела Пастармаджиева, УНСС
Променя ли се политическата култура на елита в България?

Гл. ас. д-р Петър Чолаков, БАН
Обречен ли е българският „етнически модел”?

Иван Димов, докторант, СУ
Зоосемиотиката в българската политика: политиците като животни и животните като политици

Виолета Цирова, докторант, УНСС
Политическата опозиция като констуктивен принцип на плурализма20.00


КОКТЕЙЛ за всички участници и гости на Конференцията
28 ноември 2014, петък


09.30-11.00Паралелни сесии, Голяма и Малка конферентна зала

Пета сесия
Геополитически перспективи 1
Шеста сесия
Културни трансформации и перспективи 1
Модератори: проф. д.н. Николай Палашев, Рада Келевска, магистър Модератори: доц. д-р Елена Симеонова, Таньо Василев, докторант
Голяма конферентна зала Малка конферентна зала

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев, УНСС
Русофобията не решава проблемите на България свързани с дилемата "Европа или Русия"

Доц. д-р Мария Пиргова, СУ
Путин между събитията в Украйна и многополюсния свят

Гл. ас. д-р Елизабет Йонева, УНСС
Украинската криза и новите рискове за стабилността в Черноморския регион

Доц. д-р Даниела Кожухарова, УНСС
Явлението Уго Чавес Фриас: глас срещу течението

Анжела Сарафян, магистър, У-т Бат
Новият път на коприната или преосмисляне на силата в геополитичното пространство

Доц. д-р Ирина Перянова, УНСС
Украйна и Русия – родна вражеска страна


Доц. д-р Георги Чанков, УНСС
Ролята на идеологията в обществото

Доц. д-р Петя Пачкова, ЮЗУ
Преход и десекуларизация

Д-р Теодор Дечев, УНСС
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” и динамична връзка „национализъм – популизъм – квазинационализъм”

Калина Братанова, старши препод., УНСС
Дискурсно конструиране на образа на България в англо-езичната преса 2012-2014

Яница Маринова, докторант, УНСС
От сблъсъка на цивилизациите през спирала на мълчанието до съхраняването на българската нация и идентичност11.00-11.30


Кафе пауза


11.30-13.00Паралелни сесии, Голяма и Малка конферентна зала

Седма сесия
Геополитически перспективи 2
Осма сесия
Културни трансформации и перспективи 2
Модератори: проф. д.ист.н. Трендафил Митев, ст. преп. Калина Братанова Модератори: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, Теодор Славев, докторант
Голяма конферентна зала Малка конферентна зала

Проф. д-р Мария Чавдарова, УНСС
Членството на България в НАТО и ЕС – позитиви и негативи

Проф. д.ф.н. Нако Стефанов, СУ
Светът в точката на „сингуларност”

Проф. д-р Ставри Фердов,
Миграционният натиск към външните граници на ЕС. Българският случай

Д-р Светлана Кинева
Представителството на европейските граждани в Европейския парламент – институционални възможности и политически ограничения

Александър Узунов и Евгени Рушев, ВТУ
Битката за Евразия като централна тема в геополитическата философия

Таньо Василев, докторант, УНСС
Имплементиране на европейското законодателство в България и Унгария: европеизация и национализъм


Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС
Профил на жените с лява, центристка и дясна политическа ориентация

Йоан Христов, докторант, УНСС
Състояние на политиката за интеграция на имигранти в България

Мария Петкова, докторант, СА Свищов
Протекционизъм или икон. свобода: решение за българската икономика в условия на криза

Елина Викторова, студент, УНСС
Културата на незнанието

Калоян Янков, студент, УНИБИТ
Структуриране на преструктурираното медийно пространство

Галя Манчева, докторант, УНСС
Глобализация и Политически риск в социален аспект: политическият риск ограничава глобализацията в образованието
13.30-14.00ЗАКРИВАНЕ на КонференциятаИзтеглете програмата в pdf формат

Към началото на документа

Препоръчай