Университет за национално и световно стопанство
Катедри „Политология” и „Икономическа социология”
University of National and World Economy
Departments Political Science and Economic Sociology


Свали образец на заявката,
попълни и изпрати на mihailmirchev@yahoo.com или mihail.mirchev@unwe.bg


или попълни онлайн заявката за участие по-долу


ЗАЯВКА за участиеI. Информация за участника
1. Доклад       2. Научно съобщение       3. Дискусия

Попълването на всяко поле е задължително!
Моля, преди да натиснете бутона "Изпрати",
проверете дали сте попълнили правилно данните.