Втори младежки АФОН ‘2012
Университет за национално и световно стопанство
Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България

СОЦИАЛНАТА СРЕЩУ ЛИБЕРАЛНАТА ДЪРЖАВА:
избор между две алтернативи
или конвергенция на развитието


4-5 май 2012, УНСС
Център по интелектуална собственост

РАБОТНА ПРОГРАМА


  ПЪРВИ ДЕН (4 май 2012)

  13.00-13.30 Регистрация
  13.30-14.00 Откриване

14.30-16.30 Социалната срещу либералната държава
                            Модератори: Веселин Мавродиев, СУ
                                                     Йоанна Танушина, УНСС
  Панелисти:
  Димитър Сивков, УНСС, Магистър по социология
    Социалната срещу либералната държава: исторически анализ
  Анжела Сарафян, УНСС, „Международни отношения”, ІІІ курс
    Социалната срещу либералната държава: избор или алтернативи в развитието на
    международните отношения

  Теодор Йорданов, ЮЗУ, „Политология”, І курс
    Победата на либералната демокрация над тоталитарната държава в периода на
    Студената война

  Теодора Пискова, УНСС, „Медии и журналистка”, І курс
    Цивилизационното разслояване: конфликтност и включване в българското либерално общество
  Владимир Шонов
    Медиите в социалната и либералната държава
  Николай Балтов, ЮЗУ, „Социология”, ІІІ курс
    Третият път

  15.45-16.30 Дискусионен форум към първи панел
                         Дискутанти: Ирина Миндова, Петър Иванов

  16.30-17.00 Кафе пауза

17.00-19.00 Социалното срещу либералното благоденствие
                            Модератори: Рада Келевска, СУ
                                                     Ивайло Иванов, ВТУ
  Панелисти:
  Страхил Панеков, УНСС, „Международни отношения”, ІV курс
    Социалната срещу либералната държава: избор между две алтернативи или конвергенция на
    развитието

  Виолета Пенчева, УНСС, „Политология”, докторант
    Осигурява ли държавата щастие?
  Цветомир Иванов, УНСС, „Икономика”, І курс
    Социалната и либералната държава: политически, икономически и културни деформации
  Даниел Славов, УНСС, „Международни отношения”, ІІІ курс
    Социалната срещу либералната държава: избор между две алтернативи или конвергенция на
    развитието

  Теодор Славев, УНСС, „Политология”, докторант
    Българският случай. Анализ на емпирични данни за състоянието на гражданското общество и
    равнището на социалния капитал


  18.15-19.40 Дискусионен форум към втори панел
                         Дискутанти: Николина Генчева, Павлина Петрова
                                                Маринела Петкова

  19.45 Коктейл


  ВТОРИ ДЕН (5 май 2012)

  09.45-10.00 Чай или кафе

10.00-12.30 Образованието като човешки капитал
                            Модератори: Теодор Славев, УНСС
                                                     Анджела Сарафян, УНСС
  Панелисти:
  Ивайло Иванов, Магистър по дипломация и национална сигурност, ВТУ
    Размисли на тема либералната срещу социалната държава
  Стоян Йотов, УНСС, „Медии и журналистика”, ІІ курс
    Частното образование в социалната държава. Френски модел
  Александра Милева, Кристина Топалова, СОУ „П.Р. Славейков”, Кърджали, ХІ кл.
    Дилемата на средното образование през погледа на гимназистите
  Борис Рангелов, ГПЧЕ Плевен, ХІ кл.
    Образование със социални елементи в либералната държава: мит или възможност

  11.00-12.30 Дискусионен форум към трети панел
                         Дискутанти: Янко Добрев, Мария Добчева и Василена Василева

  12.30-13.00 Обeдна почивка

13.00-15.00 Здравеопазването като човешко право
                            Модератори: Стоян Йотов, УНСС
                                                     Виолета Пенчева, УНСС
  Панелисти:
  Денис Симеонов, Делян Маринов, ВТУ, „Политология”, І курс
    Дилемата на образованието и здравеопазването
  Рада Келевска, СУ, „Право”, ІІІ курс
    Изборът на модел за държавно регулиране в сферата на здравеопазването
  Мая Иванова, УНСС, „Медии и журналистика”, ІІ курс
    Образование и здравеопазване в България
  Йоанна Танушина, Олга Милева, Надежда Бонева,УНСС, „Икономика”, І курс
    Трансформации на детството в социалното и либерално общество на Третата вълна

  14.00 – 15.00 Дискусионен форум към четвърти панел
                         Дискутанти: Аркади Шарков

  15.00-15.15 Следобедна почивка

15.15-17.00 „Червената ябълка на АФОН”
                            Модератор: гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС
  Панелисти:
  Научни консултанти/ръководители
  Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС – АФОН
  Проф. д-р Кирил Шопов, ВТУ
  Мария Петрова, Фондация „Фридрих Еберт”


  Регламент: АФОН панелите са с продължителност 90-120 минути, ръководят се от двама модератори. Включват   панелни изказвания и дискусионен форум. Панелистите презентират до 15 мин. Дискутантите участват с   изказвания до 10 мин.Към началото на документа
Начало