Събития

16-17 ноември 2012
Национална конференция с международно участие
Обществената трансформация в България, Европа и Света

Университет за национално и световно стопанство
Катедра „Икономическа социология”
University of National and World Economy
Department Economic Sociology


Катедра „Икономическа социология” при УНСС

Ви кани

на национална конференция с международно участие на тема

Обществената трансформация в България, Европа и Света

на 16-17 ноември 2012НАЧАЛО: петък, 16 ноември 2012

КРАЙ: събота, 17 ноември 2012

МЯСТО: УНСС, Голяма и Малка конферентни зали


     Уважаеми колеги,

     Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в научна конференция на тема: „Обществената трансформация в България, Европа и Света”, която ще се проведе в УНСС на 16-17 ноември 2012 г.
     Конференцията е посветена на годишнини от началото на преподаване на учебна дисциплина „Социология” в УНСС и създаване на катедра „Икономическа социология” в УНСС. Подробна информация можете да намерите в анонса за събитието.
     Каним Ви да се включите с научно съобщение, доклад или презентация, както и с активно участие в дискусиите. Моля да подадете своя регистрационен формуляр преди 10 октомври 2012 г.


                                                                                                    От Организационния съвет
                                                                                                    към к-ра „Икономическа социология”АНОНС към участниците

ОТЧЕТ - Национална конференция 16-17 ноември 2012

Програма на НАЦИОНАЛНА конференция, 16-17 ноември 2012

Програма на съпътстваща СТУДЕНТСКА конференция,
17 ноември 2012