Михайлова, Катя.

Телевизията за деца между пазарната логика и
обществената мисия

Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 336. ISBN 978-954-8177-52-8.

     Тази книга е за съвременната телевизия, която провокира децата и тяхното развитие, но създава и много рискове за пълноценната им социализация – тя е техен приятел, но същевременно и враг. Изследвани са децата в начална ученическа възраст – 6-10 години. Често те полухипнотизирано гледат екрана, който ги залива с несъобразени с тяхната възраст съдържания и образи, динамика и емоции. Телевизията им въздейства всестранно – не само индивидуално, но и поколенчески…
Виж подробно