МЛАДЕЖКИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА НАУКА '2012
София, 4-5 Май 2012
„Социалната срещу либералната държава: избор между
две алтернативи или конвергенция на развитието”