Четвърти младежки АФОН ‘2013     
18 май 2013, УНСС, София     
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:   
смяна, подмяна или промяна?    


ЗАЯВКА за участиеI. Информация за участникаПопълването на всяко поле и качването на файл с реферативно есе е задължително!
Моля, преди да натиснете бутона "Изпрати",
проверете дали сте попълнили правилно данните.

Изпрати!