Четвърти младежки АФОН ‘2013     
18 май 2013, УНСС, София     
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:   
смяна, подмяна или промяна?