МЛАДЕЖКИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА НАУКА '2011София, 25-26 Ноември 2011

„ИЗбори по време на криЗА”
     Младежки Академичен форум за обществена наука – АФОН ‘2011 е национално младежко научно събитие. Организира се с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България, с организационното и материалното съдействие на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
     АФОН ‘2011 се проведе на 25-26 ноември 2011 г. в УНСС.
     АФОН '2011 „ИЗбори по време на криЗА” бе студентски научен форум. Целта бе не само да се представят тематични разработки на изявени студенти и докторанти, но и да се провокира оживена дискусия. Важно бе младите автори да се срещнат – за да обогатяват идеите си, да обсъждат подходите и методите, позициите и отправните си точки.
     Участваха близо 60 млади колеги, представени бяха 40 разработки, по тематиката на форума. Научна комисия селектира 18 от тях като панелисти и докладчици. Всички останали имаха възможност да участват активно в дискусиите. На всеки от панелистите беше предложено да работи с научен ръководител/консултант.
     Сред участниците имаше шестима докторанти, повече от десет наскоро завършили, множество студенти (бакалавърска и магистърска степен), както и четирима ученици от средно училище. Участниците бяха представители на: социологията, политологията, правото, икономика, журналистиката и PR, психологията. Във форума взеха участие колеги от София, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Благоевград, Кърджали др.
     Тук публикуваме 16 разработки, които бяха представени и дискутирани на Младежки АФОН ‘2011. Колегите имаха възможност да доработят своите текстове и максимално да ги доближат до академичните стандарти за научен доклад и статия.
     Научната редакция бе осъществена от проф. д.с.н. Михаил Мирчев и гл. ас. д-р Катя Михаилова.

     1. Политическата харизма по време на избори. Николай Балтов, ЮЗУ.

     2. България – от демокрация към еднолична власт. Принципът за разделение на властите. Аркади Шарков, УНСС.

     3. Качество на кампаниите – тенденции, проблеми, изводи. Веселина Любомирова, УНСС.

     4. Прилагане на PR стратегии за постигане на успешна предизборна кампания. Николина Генчева, Ямбол.

     5. Финансовата криза и дефицитът на доверие в националните и европейските институции. Десислава Игнатова, ВТУ.

     6. Избори по време на криза. Законовата рамка. Димитър Сивков, УНСС.

     7. Провалът на гражданското общество на избори ‘2011. Частен случай – община Козлодуй. Веселин Мавродиев, УНСС, СУ.

     8. Купуване и продаване на гласове, практики и превенция. Алеко Стоянов, УНСС.

     9. Извънполитически мотиви, определящи подкрепа на политически избори. Люба Спасова, БАН.

     10. Избори под знака на криза в различните й форми. Янко Добрев, Ямбол.

     11. Кризите и правото на глас. Ива Копралева, УНСС.

     12. Америка – провалът на една дипломация. Изтичането на информация, променило света. Даниел Георгиев, ВТУ.

     13. Избори по време на криза. Аспекти на доверието – на индивидуално ниво. Антоанета Тодорова, УНСС.

     14. Кърджалийски избори. Кристина Топалова, Александра Милева, Кърджали.

     15. Избори по време на криза. Отличаващите се „партии” – на негласуващите и гласуващите. Маринела Петкова, Кърджали.

     16. Избори по време на криза. Павлина Петрова, Кърджали.


Свали цялата публикация в PDF от тук.

Публикацията може да я видите и на адрес: http://www.fes.bg/?cid=78&NewsId=1071&fb source=messageКъм началото на документа
Начало