МЛАДЕЖКИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА НАУКА '2011


София, 25-26 Ноември 2011

„ИЗбори по време на криЗА”