МЛАДЕЖКИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА НАУКА '2011


София, 25-26 Ноември 2011

„ИЗбори по време на криЗА”

РАБОТНА ПРОГРАМА


ПЪРВИ ДЕН (25 ноември 2011)

14.30-15.00 Регистрация на участниците
15.00-15.30 Приветствия към форума и участниците
       Д-р Марк Майнардус, проф. Михаил Мирчев

ПЪРВИ ПАНЕЛ (3-4 панелни доклада-презентации)
Модератор: (Веселин Мавродиев, Гергана Стойкова)

15.30-17.30 Първа сесия: Основни панелисти, въпроси, становища
       Качество на кампаниите, тенденции, проблеми, изводи. Веселина Любомирова, УНСС
       Финансовата криза и дефицитът на доверие в националните и европейските институции.        Десислава Игнатова, ВТУ.
       Политическата харизма по време на избори. Николай Балтов, ЮЗУ.
       Кризите и правото на глас. Ива Копралева, УНСС.
       Избори по време на криза. Законовата рамка. Димитър Сивков, УНСС.
       Прилагане на PR стратегии за постигане на успешна предизборна кампания. Николина        Генчева, Ямбол.
       Америка – провалът на една дипломация. Избори по време на кризата причинена от        Уикилийкс – изтичането на информация променило света. Даниел Георгиев, ВТУ.

Кафе пауза

18.00-19.30 Втора сесия: Обща дискусия по панелните доклади и презентации

КОКТЕЙЛ за всички участници и гости


ВТОРИ ДЕН (26 ноември 2011)

ВТОРИ ПАНЕЛ (доклади, научни съобщения, презентации, изказвания)
Модератор: (Люба Спасова, Даниел Георгиев)

09.00-12.00 Първа сесия: доклади, научни съобщения, презентации, изказвания
       България – От демокрация към еднолична власт. Принципът за разделение на властите.        Аркади Шарков, УНСС.
       Избори под знака на криза в различните й форми. Янко Добрев, Ямбол.
       Избори по време на криза. Двете отличили се „партии” – на негласуващите и гласуващите.        Маринела Петкова, Кърджали.
       Избори по време на криза. Павлина Петрова, Кърджали.
       Купуване и продаване на гласове, практики и превенция. Алеко Стоянов, УНСС.
       Извънполитически мотиви, определящи подкрепа на политически избори. Люба Спасова, БАН.
       Избори по време на криза. Аспекти на доверието. Аспекти на индивидуално ниво. Антоанета        Тодорова, УНСС.

10.30-10.45 Кафе пауза

       Първа сесия: продължение
       Провалът на гражданското общество на избори ‘2011. Частен случай – община Козлодуй.        Веселин Мавродиев, СУ, УНСС
       Криза – тип информационна, регистрирана в хода на кандидат-президентската кампания        2011. Габриела Йорданова, УНСС.
       Избори 2011: президентски и местни избори в София. Опит за анализ на не/случилата се        кампания. Ирена Тодорова, НБУ.
       Местни и президентски избори 2011 в град Петрич – традиционен, емоционален или        проблемно-ориентиран вот? Гергана Стойкова, ЮЗУ.
       Кърджалийски избори. Кристина Топалова, Александра Милева, Кърджали.

12.15-13.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

13.00-14.30 Втора сесия: Обща дискусия по всички засегнати въпроси

14.30-15.30 Заключителна сесия:
Обобщение и препоръки от научните консултанти и експертите
       Проф. Михаил Мирчев
       Проф. Кирил ШоповКъм началото на документа
Начало