ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Контакти                                                                                            
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Контакти

   Тодорка Кинева    0888 126 813
   Катя Михайлова    0885 227 395
   02 / 8705554, 02 / 8709222
   academic.forum@yahoo.com
   www.academic-forum.eu
   Гр. София, ул. Апостол Карамитев 2А, ет. 1