ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Новини

SAGE списания он-лайн
     SAGE отново предлага свободен он-лайн достъп (free online access) до своя архив. Можете да се възползвате до 15 октомври 2010 г. На ваше разположение са повече от 290 000 научни студии и статии, публикувани в списанията на издателството в периода 1999-2010 г. ...

     Виж повече...


Новата книга на доц. Михаил Мирчев, д.с.н.
СОЦИАЛНА ДИНАМИКА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗСЛОЯВАНЕ.

Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България

     Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 560. ISBN 978-954-8177-48-1.

     Виж повече...


Еразъм възможности, които днес не бива да се пропускат
     Както знаете Програма Еразъм предлага на студенти и докторанти възможности за учебна и научна мобилност.
     И тази учебна година Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС реализира селекционна процедура за участие на студенти и докторанти в програмите за международен обмен по "Еразмус". Това е втора процедура и се отнася за …

     Виж повече...1   2     Следваща