ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ


Панел 1
Нов СИНТЕЗ в науката

Стенограма
Панел 3
ИЗТОЧНО разширение

Стенограма

Панел 5
Нова ПАРТИЙНА география

Стенограма
Панел 2
Трансформации в ЗАЕТОСТТА

Стенограма

Панел 4
МИГРАЦИОННИ процеси

Стенограма

Панел 6
Дигиталното ПОКОЛЕНИЕ М2

Стенограма