ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Работна програма                                                                             
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Предварителна работна програма


26 ноември 2010

12.30-13.00  Регистрация на участниците
13.00-13.30  Приветствия към форума и участниците
13.00-14.30  Пленарна откриваща сесия
14.30-15.00  Кафе пауза

                   ПАНЕЛ 1
                   "Нов СИНТЕЗ в науката:
                   след пределно фрагментиране на науки, школи и парадигми"

                   Модератор: доц. д.с.н. Михаил Мирчев, доц. д-р Цветан Колев
15.00-16.30  Първа сесия:  Основни панелисти, въпроси, становища
17.00-18.30  Втора сесия:  Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
При желание и готовност:  допълнителна трета сесия (27 ноември, преди обяд)

                   ПАНЕЛ 2
                   "Трансформации в ЗАЕТОСТТА:
                   нова стратегия за работните места и приобщаващ растеж"

                   Модератор: доц. д-р Маргарита Атанасова, проф. д-р Катя Владимирова
15.00-16.30  Първа сесия:  Основни панелисти, въпроси, становища
17.00-18.30  Втора сесия:  Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
При желание и готовност:  допълнителна трета сесия (27 ноември, преди обяд)

19.00           Коктейл - на чаша вино


27 ноември 2010

                   ПАНЕЛ 3
                   "ИЗТОЧНО разширение:
                   трансформации и дилеми в ЕС"

                   Модератор: доц. д-р Георги Генов, доц. д-р Андрей Георгиев
09.30-11.00  Първа сесия:  Основни панелисти, въпроси, становища
11.30-13.00  Втора сесия:  Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
При желание и готовност:  допълнителна трета сесия (27 ноември, от 14.00 часа)

                   ПАНЕЛ 4
                   "МИГРАЦИОННИ процеси
                   и интеграция на имигрантите"

                   Модератор: доц. д-р Андрей Нончев
09.30-11.00  Първа сесия:  Основни панелисти, въпроси, становища
11.30-13.00  Втора сесия:  Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
При желание и готовност:  допълнителна трета сесия (27 ноември, от 14.00 часа)

13.00-14.00  ОБЕДНА ПОЧИВКА

                   ПАНЕЛ 5
                   "Нова ПАРТИЙНА география:
                   традиции и трансформации в Европа,
                   електорално поведение, изследвания и прогнози"

                   Модератор: проф. д-р Георги Карасимеонов (СУ), доц. д.с.н. Михаил Мирчев
14.00-15.30  Първа сесия:  Основни панелисти, въпроси, становища
16.00-17.30  Втора сесия:  Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
При желание и готовност:  ще организираме допълнителна дискусионна сесия

                   ПАНЕЛ 6
                   "Дигиталното ПОКОЛЕНИЕ М2:
                   хора и отношения, медии и институции в мрежовото интернет общество"

                   Модератор: гл.ас. д-р Катя Михайлова
14.00-15.30  Първа сесия:  Основни панелисти, въпроси, становища
16.00-17.30  Втора сесия:  Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
При желание и готовност:  ще организираме допълнителна дискусионна сесия

18.00-19.30  Пленарна заключителна сесия


Към началото на документа
Начало