ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Организационен комитет
  Михаил Стоянов Мирчев


Контакти: 02/ 870 55 54; 0888 126 813
mihailmirchev@yahoo.com
www.assa-m.com
Академичен статус: доктор на социологическите науки (2009)
доцент по социология (2000)

Виж повече